Individuální Event

Kategorie
Autor
Individuální Event

Individuální Event je způsob spuštění hry, který se hodí pro individuální hráče, skupiny kamarádů nebo rodiny. A to zejména při návštěvě zajímavé turistické lokality. Opět se může jednat o všechny ty her jako jsou  Treasure HuntMystery Trail nebo Challenge Tour.

V minulém článku jsme se se věnovali Eventu Organizovanému, v tomto článku si můžete přečít specifikaci Eventu Individuálního (případně si přečist všechny kapitoly).

  1. Organizovaný Event

  2. Individuální Event

  3. Event Veřejný vs. Event Soukromý

  4. ​Indoor Event
     

Časová dotace na hru

Individuální Event bývá zpravidla spuštěn po poměrně dlouhý časový úsek. Potkáte se s Eventy spuštěnými po celý měsíc, půl roku nebo ro​k. Jde o to, aby si mohli hráči hru zahrát kdykoliv budou chtít a kdykoliv na ni budou mít čas. Aby měli možnost odehrát část hry, hraní přerušit a pak se za nějakou dobu ke hře třeba vrátit a dohrát ji.

Hráči mohou absolvovat hru opakovaně

Mezi hry spuštěné v tomto módu patří hry, které jsou obecně spojeny s poznáváním konkrétní lokality a jedná zejména Veřejné Eventy (Photo Tour, Photo Hunt, Dětský Hunt, ale také volně dostupné verze programu Treasure Hunt). Když hráči hru dohrají do konce a nejsou spokojeni se svým umístěním, mohou si ji zahrát znovu (neomezený počet opakování po dobu spuštění Eventu), aby vylepšili své score.

Proti historickému pořadí

Pokud bude hra spuštěná například po celý jeden rok, je velmi nepravděpodobné, že by ji všichni hráči absolvovali v jeden a ten samý okamžik. Hraje se tedy proti historickému pořadí, stejně jako u klasických počítačových her.

Ukončení Eventu

Event pro hráče končí absolvováním všech pokladů, nebo pokud Event skončí na serveru. Po ukončení se zobrazí statistiky a pak se aplikace přepne zpět do výpisu všech Veřejných Eventů.

Pro koho je Individuální Event vhodný?

Tento typ spuštění se hodí zejména pro dlouhodobé hry v konkrétních lokalitách zejména v oblasti cestovní ruchu. Jedná se o dlouhodobě spuštěné Eventy kolem hotelů, resortů, na naučných stezkách, v historických centrech měst, kolem hradů a zámků.

Využijete ho prostě všude tam, kde je zapotřebí nabídnout návštěvníkům lokality nějaké zajímavé vyžití, zábavu, nebo možnost vzdělání či rozvoje.