Organizovaný Event

Kategorie
Autor
Organizovaný Event
V systému TerraHunt máme vytvořeno velké množství her. Jedná se o hry typu Treasure Hunt, Mystery Trail nebo Challenge Tour. Každá z nich má svá specifika a výhody, které jsou popsány v detailech těchto her.

Nicméně to, co hráči, resp. týmy hrají jsou tzv. Eventy. Event je vlastně hra spuštěná s určitými parametry, které dávají hraní hry nějaký řád, pravidla, ale také třeba soukromí.

V každém z následujících článků se budeme věnovat konkrétnímu typu spuštění:

  1. Organizovaný Event

  2. Individuální Event

  3. Event Veřejný vs. Event Soukromý

  4. ​Indoor Event
     

Charakteristika Organizovaného Eventu


Organizovaný Event je způsob spuštění hry, který (jak již sám název napovídá) se hodí pro jednorázové organizované akce.

Časová dotace na hru

Předpokládá se, že hra se bude hrát přesně danou dobu (například 3 hodiny), takže v systému je nastaven začátek hry na 15:00 a konec hry na 18:00. Mimo tento časový interval hráči hru hrát nemohou, ani ji neuvidí nikde v aplikaci (pouze na serveru v ovládacím rozhraní). To, že hrajete Organizovaný Event, poznáte také podle toho, jak vám běží časomíra. V tomto případě běží časomíra odpočtem do bodu 0, což je konec Eventu. Takže vždy vidíte, kolik přesně času vám zbývá do konce hry.

Hráči mohou absolvovat hru jen jednou

Nikdo nechce aby hráči podváděli, že? Například to, aby hru ukončili a zkusili hrát znovu od začátku, aby si „opravili“ špatně odpovězené otázky. Proto lze hrát Organizovaný Event jen jednou. Pokud hráč hru ukončí (resp. přeruší), ale ještě v době trvání Eventu se do hry znovu přihlásí, tak může absolvovat jen ty poklady, které ještě neabsolvoval. Je to prostě pro všechny fér, všichni mají stejné podmínky.

V reálném čase proti reálným soupeřům

Organizovaný Event se zpravidla spouští pro několik týmů nebo hráčů, kteří spolu soupeří v reálném čase. Na mapě tak vidíte, kde se týmy v reálném čase pohybují a kolik mají v dané chvíli zrovna bodů.

Pro koho je Organizovaný Event vhodný?

Je vhodný zejména pro firemní akce a organizované akce pro děti i dospělé. Tento typ spuštění využijí zejména teambuildingové a eventové firmy, domy dětí a mládeže, mládežnické organizace, školy, organizátoři dětských táborů, festivalů nebo jiných hromadných organizací.

Mapa pro orientaci po ukončení hry

Poté, co hráči absolvují všechny poklady a nebo vyprší čas Eventu, se hráčům zobrazí statistiky. To je stejné jak u Organizovaných tak Individuálních Eventů. Specialitou Organizovaných je to, že po statistikách se týmům na tabletu (mobilu) zobrazí mapa s jejich polohou (a polohou ostatních týmů), aby se tým mohl v neznámé lokalitě navigovat např. na místo srazu. Tato funkce se hodí zejména při pořádání firemní akcí pro zahraniční týmy, které se zpravidla v lokalitě absolutně neorientují. Takto se mohou navigovat třeba do restaurace, ve které proběhne vyhodnocení programu.

Jaký typ Eventu hraji?

Pokud budete na organizované akci, kterou pořádá Z-AGENCY s.r.o. nebo některý se smluvních partnerů, budete hrát pravděpodobně Event Organizovaný. Poznáte to zejména podle časomíry, která se bude zobrazovat odpočtem. Pokud budete hrát některou z veřejně spuštěných her, tak s největší pravděpodobností budete hrát Event Individuální.