Podmínky použití - aplikace

Stažením nebo použitím aplikace se tyto podmínky automaticky vztahují na vás - měli byste si je proto před použitím aplikace pečlivě přečíst.

Všeobecné obchodní podmínky

Stažením nebo použitím aplikace se tyto podmínky automaticky vztahují na vás - měli byste si je proto před použitím aplikace pečlivě přečíst. Není dovoleno žádným způsobem kopírovat nebo upravovat aplikaci, žádnou část aplikace nebo naše ochranné známky.

Není dovoleno pokoušet se extrahovat zdrojový kód aplikace a neměli byste se také pokoušet přeložit aplikaci do jiných jazyků nebo vytvářet odvozené verze. Samotná aplikace a všechny ochranné známky, autorská práva, práva k databázím a další související práva duševního vlastnictví stále patří společnosti Z-AGENCY s.r.o .

Z-AGENCY s.r.o. se zavazuje zajistit, aby aplikace byla co nejužitečnější a nejúčinnější. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu provádět změny v aplikaci nebo účtovat poplatky za její služby. Nikdy vám nebudeme účtovat poplatky za aplikaci nebo její služby, aniž bychom vám dali jasně najevo, za co přesně platíte.

Aplikace TerraHunt ukládá a zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli, za účelem poskytování našich služeb. Je vaší zodpovědností udržovat telefon a přístup k aplikaci v bezpečí. Doporučujeme proto, abyste na telefonu naprováděli jailbreak nebo rootovali, což je proces odstraňování softwarových omezení a omezení stanovených oficiálním operačním systémem vašeho zařízení. Mohlo by to učinit váš telefon zranitelným malwarem / viry / škodlivými programy, ohrozit jeho funkce zabezpečení a mohlo by to znamenat, že aplikace TerraHunt nebude fungovat správně nebo vůbec.

Aplikace využívá služby třetích stran, které deklarují své vlastní smluvní podmínky. Odkaz na smluvní podmínky poskytovatelů služeb třetích stran používaných aplikací:

Měli byste si být vědomi, že existují určité věci, za které Z-AGENCY s.r.o. nenese odpovědnost. Některé funkce aplikace vyžadují, aby aplikace měla aktivní připojení k internetu. Připojení může být Wi-Fi nebo může být poskytováno vaším poskytovatelem mobilní sítě, ale Z-AGENCY s.r.o. nemůžete převzít odpovědnost za to, že aplikace nefunguje v plném rozsahu, pokud nemáte přístup k Wi-Fi a nemáte žádný datový příspěvek. Pokud používáte aplikaci mimo oblast s Wi-Fi, měli byste si uvědomit, že vaše smluvní podmínky s poskytovatelem mobilních sítí zůstanou v platnosti. V důsledku toho vám může váš mobilní operátor účtovat poplatky za data po dobu připojení při přístupu k aplikaci nebo jiné poplatky třetích stran.

Při používání aplikace přijímáte odpovědnost za jakékoli takové poplatky, včetně poplatků za roamingová data, pokud používáte aplikaci mimo své domovské území (tj. Region nebo zemi), aniž byste datový roaming vypnuli. Pokud nejste plátcem faktur za zařízení, ve kterém používáte aplikaci, uvědomte si, že předpokládáme, že jste od plátce faktur obdrželi povolení k používání aplikace.

Stejně jako Z-AGENCY s.r.o. nemůže vždy nést odpovědnost za způsob, jakým aplikaci používáte, t. j. musíte se ujistit, že vaše zařízení zůstává nabité - pokud dojde baterie a nemůžete jej zapnout, abyste využili služby, Z-AGENCY s.r.o. nemůže přijmout odpovědnost. Z-AGENCY nenese odpovědnost za technické problémy nebo problémy s kompatibilitou aplikace, které mohou souviset s typem, stářím, údržbou nebo operačními systémy zařízení Klienta, poskytovatelem nebo kvalitou datových služeb pro zařízení uživatele. Z-AGENCY s.r.o. nenese odpovědnost za personalizované úpravy hardware nebo softwaru na mobilních zařízeních uživatele, které by mohly mít vliv na chod nebo kompatibilitu s herní platformou TerraHunt.

S ohledem na odpovědnost společnosti Z-AGENCY s.r.o za používání aplikace je důležité mít na paměti, že i když se snažíme zajistit, aby byla vždy aktualizována a správná, spoléháme se třetím stranám, abychom nám poskytli informace, abychom vám je mohli přístupnit. Z-AGENCY s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, přímou nebo nepřímou, kterou utrpíte v důsledku úplného spolehnutí se na tuto funkčnost aplikace. V určitém okamžiku můžeme chtít aplikaci aktualizovat. Aplikace je aktuálně k dispozici pro Android - požadavky na systém (a na všechny další systémy, na které se rozhodneme rozšířit dostupnost aplikace), se mohou změnit. Pokud chcete aplikaci nadále používat, budete si muset stáhnout aktualizace.

Z-AGENCY s.r.o. neslibuje, že bude vždy aktualizovat aplikaci tak, aby byla relevantní pro vás a / nebo aby fungovala s verzí Android, kterou jste nainstalovali do svého zařízení. Slibujete však, že vždy, když vám bude aplikace nabídnuta, vždy přijmete aktualizace aplikace. Můžeme také chtít ukončit poskytování aplikace a můžete ji kdykoli ukončit bez předchozího upozornění. Pokud vám neřekneme jinak, při jakémkoli ukončení (a) práva a licence udělené za těchto podmínek skončí; (b) musíte aplikaci přestat používat a v případě potřeby ji ze zařízení odstranit.

Změny těchto podmínek 

Můžeme čas od času aktualizovat naše smluvní podmínky. Proto vám doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda neobsahuje nějaké změny. budeme vás informovat o všech změnách zveřejněním nových smluvních podmínek na této stránce. 

Tyto smluvní podmínky jsou účinné od roku 2020-04-20.