Event - Detail Eventu

Stránka s detaily Eventu nabízí přehled základních informací o Eventu a hře, zobrazuje mapu s poklady a seznam přihlášených hráčů nebo týmů, včetně jejich pořadí a fotografií pořízených během hry.
  • Veřejný odkaz: Ikona zeměkoule umožňuje generovat a spravovat veřejný přístup k detailům Eventu pro osoby bez uživatelského účtu (např. členové týmu). Pomocí tohoto odkazu a hesla lze získat přístup k výsledkům a fotografiím. Tlačítko se nachází v horním řádku stránky.

  • Exportovat detaily Eventu: Funkce umožňuje exportovat report o Eventu do formátu PDF, včetně informací jako datum, název Eventu, hry, odkazu a seznamu účastníků. Tlačítko se nachází také v horním řádku stránky.

  • Nahrát fotky: Umožňuje organizátorům doplnit fotogalerii o další obrázky, například fotografie pořízené mimo aplikaci nebo logo klienta. Tlačitko se nachází pod mapou.