Event - Spuštení Eventu

Event je definován jako Hra spuštěná s předem stanovenými parametry, jako jsou čas, typ hry, prostředí a úroveň soukromí. Pro spuštění Eventu slouží tlačítko "Vytvořit Event", které se nachází v seznamu dostupných her.

Postup spuštění Eventu:

Vyberte v menu možnost "Naše hry", kde se zobrazí seznam her patřících vaší Organizaci. Alternativně, výběrem "Moje hry" se zobrazí pouze hry, které jste osobně vytvořili nebo které jsou vám přiděleny.

V sekci "AKCE" u vybrané hry klikněte na tlačítko "Vytvořit Event", čímž přejdete na stránku pro zakládání nového Eventu.

Na stránce pro založení Eventu máte možnost zkontrolovat název hry a jazykovou verzi hry a nastavit detailní parametry Eventu.

Parametry Eventu zahrnují:

  • Název Eventu: Doporučujeme kombinaci názvu hry a názvu klienta pro snadnou identifikaci v systému. Tento název se zobrazuje i v mobilní aplikaci.
  • Poznámka: Volitelné pole, není nutné vyplňovat.
  • Začátek: Datum a čas, od kdy je možné Event v aplikaci spustit.
  • Konec: Datum a čas ukončení Eventu.
  • Typ akce: Volba mezi Organizovanou a Individuální akcí. Pro firemní události doporučujeme variantu Organizovaná.
  • Prostředí: Možnost výběru mezi Virtuálním a Venkovním prostředím.
Po nastavení všech parametrů potvrďte vytvoření Eventu tlačítkem "Vytvořit Event".

Event je nyní vytvořen a systém vás automaticky přesměruje na stránku s detaily Eventu.