Organizace - uživatelské role a oprávnění

Vlastník může uživatelům ve své organizaci přiřadit různé uživatelské role, díky čemuž budou mít členové organizace různá uživatelská práva.

 

    Role v kontextu Organizace (Y = Ano, N = Ne)
  Operace Člen Instruktor Autor Manažer Vlastník
Hra Vytvořit Hru N N Y Y Y
Hra Editovat Hru N N Y - vlastní Y Y
Hra Duplikovat Hru N N Y - vlastní Y Y
Hra Export / Import her N N N Y Y
Hra Zobrazení her N N Y Y Y
Hra Zveřejnit Hru N N Y - vlastní Y Y
Hra Smazat Hru N N Y - vlastní Y Y
Hra Spustit Hru do Eventu N N Y - vlastní Y Y
Hra Změnit Vlastníka Hry N N N Y Y
Hra Změnit Organizaci Hry N N N N N
Event Vytvořit Soukromý Event N N Y Y Y
Event Vytvořit Veřejný Event N N N Y - partnerská Organizace Y - partnerská Organizace
Event Vytvořit Individuální Event N N Y Y Y
Event Vytvořit Organizovaný Event N N Y Y Y
Event Vytvořit Virtuální Event N N Y Y Y
Event Vytvořit Venkovní Event N N Y Y Y
Event Výpis Veřejných Eventů Y Y Y Y Y
Event Duplikovat Event N N Y - vlastní Y - Hry Organizace Y - Hry Organizace
Event Výpis Soukromých Eventů Y Y Y Y Y
Event Zobrazení Detailu Eventu Y - účast Y Y Y Y
Event Download Fotek Eventu Y Y Y Y Y
Event Download GPX Venkovního Eventu Y Y Y Y Y
Event Upload extra fotek do Detailu Eventu N Y - účast Y - účast/ vlastní Y Y
Event Mazání fotek Eventu N N N Y Y
Event Zobrazení Detailu Eventu (Public Link) Y - heslo Y - heslo Y - heslo Y - heslo Y - heslo
Event Zobrazení hesla pro Public Link N Y Y Y Y
Event Změna hesla pro Public Link N N Y -  vlastní Y Y
Event Download listu účastníků s detaily N N N Y Y
Event Smazat Event N N Y - vlastní Y Y
Uživatelé Editovat Uživatelský profil Y - vlastní Y - vlastní Y - vlastní Y - vlastní Y - vlastní
Uživatelé Změnit email uživatele N N N N N
Uživatelé Výpis všech uživatelů N N N N N
Uživatelé Výpis členů Organizace N N N Y Y
Uživatelé Smazat Uživatelský profil N N N N N
Uživatelé Ban/unban uživatele N N N N N
Uživatelé Změnit globální roli uživatele N N N N N
Uživatelé Změnit roli uživatele v kontextu organizace N N N Y - po Autora Y
Koš Zobrazit smazané Hry N N Y - vlastní Y Y
Koš Obnovit smazané Hry N N Y - vlastní Y Y
Koš Smazat Hru permanentně N N N N N
Koš Zobrazit smazané Eventy N N Y - vlastní Y Y
Koš Obnovit smazané Eventy N N Y - vlastní Y Y
Koš Smazat Event permanentně N N N N N
Organizace Vytvořit novou Organizaci N N N N N
Organizace Zobrazit Organizaci N N N N N
Organizace Editovat kontaktní údaje Organizace N N N N Y - kontaktní údaje
Organizace Smazat Organizaci N N N N N
Organizace Pozvat uživatele do Organizace N N N Y Y
Organizace Zrušit pozvánku do Organizace N N N Y Y
Organizace Přiřadit uživatele k Organizaci N N N N N
Organizace Odstranit uživatele z Organizace N N N N Y