Mystery Trail - typ hry

Mystery Trail je je GPS hra, při které soutěžící prochází předem vytvořenou trasu. Hledají poklady, odpovídají na otázky a plní úkoly. Od her typu Treasure Hunt a Challenge Tour se liší zejména uspořádáním bodů na mapě.

Outdoor verze

Hráči mají předem připravenou trasu s pevně daným pořadím stanovišť a s pevným začátkem i koncem. Hráči však trasu nevidí celou. Na obrazovce mobilu nebo tabletu vidí vždy jeden poklad, který musí najít a odpovědět na otázku. V případě, že odpoví správně, zobrazí se jim další poklad.

V případě, že odpoví špatně, aplikace je pošle na penalizační poklad a teprve jeho absolvování (a už je jedno zda správně nebo špatně), je aplikace vrátí zpět na původní trasu. Soutěžící také vidí, jak daleko (vzdušnou čarou) se nachází další poklad. Až do poslední chvíle tedy soutěžící neví, na jaké místo je hra zavede.

Hlavní poklady jsou zobrazeny modře, penalizační poklady červeně.

Venkovní hry typu Mystery Trail naleznete na tomto odkazu.
 

Virtuální verze

Hru lze pustit i ve virtuální verzi. V tomto případě soutěžící nevidí mapu s poklady. Na obrazovce se postupně zobrazují jednotlivé otázky dle pořadí, v jakém jsou uloženy v systému.

Virtuální hry typu Mystery Trail naleznete na tomto odkazu.