Města, obce a kraje

Treasure Hunt představovuje aktivitu, která obohatí nabídku zážitků města, obce nebo kraje. Účastníci se vydají na objevitelskou cestu terénem, kde budou hledat poklady, rozplétat záhady a plnit různorodé úkoly. 

Hra nabízí dobrodružství, ale také slouží jako interaktivní průvodce po nejzajímavějších místech lokality, čímž účastníkům odkrývá krásu a dědictví daného místa. 

  • Podpora cestovní ruchu v dané lokalitě
  • Rozšíření nabídky turistického nebo informačního centra
  • Prezentace kulturního dědictví oblasti soutěžní hrou

Pokladová hra pro města a obce

Tvoříme Treasure Hunty pro města, obce, kraje nebo městské části. Hra představí návštěvníkům nejkrásnější místa v oblasti. K hraní se využívá mobilní telefon a mapová aplikace TerraHunt. Mobilní aplikace je dostupná pro iOS i Android.

Hru je možné realizovat pro neomezený počet hráčů. Lze ji mít puštěnou průběžně během celého roku, nebo ji lze pouštět v konkrétních termínech (slavnosti, svátky, události pro veřejnost).

Podpora turistického ruchu

Hra může být součástí nabídky turistického centra, knihovny nebo radnice.

Díky své flexibilitě lze Treasure Hunt využít nejen pro propagační účely, ale může také přinést novou dimenzi zábavy a poznání do života místní komunity.

Digitální průvodce lokalitou

Digitální průvodci přinášejí mnoho výhod. V první řadě se vyznačují vysokou mírou flexibility. Plánování trasy, aktualizace popisků nebo přidávání či odebírání bodů zájmu je možné realizovat rychle a jednoduše, pouhými několika kliknutími.

Kromě toho digitální průvodci výrazně přispívají k ochraně životního prostředí. Eliminací potřeby využívání papíru a dalších fyzických materiálů představují ekologicky šetrnou alternativu k tradičním informačním tabulím.

Města, obce a kraje

Mám zájem o navázání spolupráce
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů