Trend: Společenské akce online

Trend: Společenské akce online

V posledních měsících stáli pořadatelé hromadných akcí po celém světě před složitou otázkou, zda mají připravované koncerty, konference nebo třeba výstavy odložit či zrušit úplně. Tam, kde to bylo možné, sáhli mnozí z nich po možnosti přesunout alespoň část programu na internet.

Ve virtuálním prostředí se toho tak v roce 2020 odehrálo víc než kdykoli předtím.

Šachy v centru pozornosti

Na rozdíl od naprosté většiny sportovních událostí, které musely být z důvodu protiepidemiologických opatření zrušeny, měly šachové turnaje velkou výhodu, neboť se mohly konat on-line.

Po počáteční nejistotě se tímto způsobem odehrály i velké turnaje, u nás to bylo například Mistrovství České republiky v bleskovém šachu, ve světě šlo například o Mistrovství Evropy, ale i další divácky atraktivní akce jako například turnaj elitních hráčů pořádaný mistrem světa Carlsenem.

Pražské jaro na netu

Zdálo se nemožné, aby tak tradiční událost jako hudební Pražské jaro proběhla na internetu, přesto k tomu nakonec došlo.

Jedenáct koncertů, tradiční Mou vlastí počínaje a recitálem kanadského houslisty Ehnese konče, si mohli diváci naprosto bezprecedentně užít v pohodlí a v bezpečí svých domovů jak u nás, tak ve světě.

Studium v posteli

Univerzity se rychle přizpůsobily nové situaci a začaly svým studentům vycházet vstříc přednáškami přenášenými on-line nebo konzultacemi prováděnými prostřednictvím videokonferencí.

Některé vysoké školy však nabízely i webináře a kurzy pro veřejnost, takže lidé mohli věnovat čas strávený v izolaci studiu oborů, které je zajímají, od předních českých i světových odborníků.

Odborné konference s důrazem na bezpečnost

Specifickými akcemi jsou odborné konference, na něž se sjíždí odborníci z celé země nebo i celého světa a nesou sebou tedy zvýšené riziko nákazy.

I zde mnoho pořadatelů – ať už šlo o konference lékařské, vzdělávací, zaměřené na podnikání, IT nebo ekonomiku – využilo možnosti přesunout program na internet.

Jednou z největších a nejvýznamnějších akcí, která se měla konat v České republice, ale nakonec se odehrála on-line, byla konference ICHEP 2020, která měla původně v Praze uvítat na 1200 vědců, včetně laureátů Nobelovy ceny, zabývajících se částicovou fyzikou.

Firemní akce ve virtuálním prostředí

Koronavirus zasáhl i do fungování většiny obchodních a neziskových společností, které ze dne na den musely omezit nebo zrušit hromadné porady, konference nebo školení.

Naštěstí se většina z těchto aktivit může uskutečnit on-line, takže přizpůsobivé vedení týmů našlo cesty, jak důležité věci realizovat.

Mimo jiné se do virtuálního prostředí začaly přesouvat i některé teambuildingové akce, které tak umožní členům týmu zůstat i v jiném než čistě pracovním kontaktu a zároveň si oddechnout od stresu a úzkosti z nezvyklé situace.

Hledání nových cest

Na událostech poslední doby se ukázalo, jak umí být lidé flexibilní, když je to nutné. Akce, o nichž bychom si ještě před pár měsíci mysleli, že zůstanou neměnné, se musely přizpůsobit novým okolnostem.

Ať už se tedy naskytla možnost sledovat live koncert klasické hudby z vlastní postele, nebo se spolu s kolegy zúčastnit virtuálního teambuildingu, otevřely se nám cesty k novým zkušenostem.