On-line monitoring v reálném čase

On-line monitoring v reálném čase

Moderní technologie nám umožňují provádět činnosti, které se ještě na počátku tisíciletí zdály patřit do kolonky sci-fi filmů. Jednou z takových inovací, kterou poslední roky přinesly, je on-line monitoring v reálném čase. Díky rozšíření vysokorychlostního internetu a GPS můžeme sledovat, co se právě teď děje s monitorovaným subjektem. Pojďme se podívat na nejčastější využití této nové technologie.

Využití v podnikání

On-line monitoring v současnosti často využívají firmy pro kontrolu pohybu svých aut. Vzhledem k tomu, že častým nákladem navíc jsou pro podniky uměle navyšované počty kilometrů ve výkazech služebních cest absolvovaných služebním vozem, nebo machinace s množstvím spotřebovaného paliva u aut nákladních, začaly se poohlížet po vhodném systému kontroly.

Lokátor zajišťující on-line monitoring firmě umožňuje přesně zjistit, kde se služební auto zrovna nachází nebo jakou volí trasu. Mezi další benefity, které tento systém firmám poskytuje, je i schopnost provázat získaná data s knihou jízd nebo možnost zaznamenávat povinné pauzy řidičů.

Využití při záchraně lidského života

Zcela zásadní se stala funkce sledování v reálném čase pro složky záchranného systému. Možnost rychle zaměřit, kde se zraněný jedinec právě teď nachází, už zachránila řadu lidí. V současné době jsou navíc vyvíjeny aplikace, které si může do telefonu stáhnout každý, a usnadnit tak pracovníkům záchranných složek přístup k informacím o jeho konkrétní poloze.

Využití v zábavě

Jako většinu moderních technologií, dokázal i tuto využít zábavní průmysl. On-line monitoring se například stal součástí populárních treasure huntů. Možnost dozvědět se, kde se aktuálně pohybuje konkurenční tým, nebo jak je v honbě za pokladem daleko, zvyšuje porci adrenalinu a činí tak hru ještě živější a zábavnější. Při využití na teambuildingové akci navíc podporuje soutěživost a pomáhá tak lépe sdružit kolektiv a odhalit charakterové vlastnosti členů týmu.

Využití při monitoringu zvířat

V našich podmínkách se tyto aplikace nejčastější využívají pro hlídání nebo hledání domácích mazlíčků. Lokátor na obojku nám pomůže rychle najít zatoulaného mazlíčka, moderní aplikace navíc umožňují například i vymezit prostor, v němž se zvíře může pohybovat, a jakmile uprchlík hranice této zóny přeběhne, upozorní systém majitele třeba sms zprávou.

On-line monitoring však používají například i ochránci zvířat při ochraně zvířat ohrožených pytláky, nebo vědci při studiu migračních tras.

Světlé i temné stránky on-line monitoringu

Možnosti on-line monitoringu jsou veřejností velmi citlivě vnímány mimo jiné kvůli archetypu Velkého bratra nebo experimentům s permanentním sledováním občanů v diktátorských režimech. Přesto se však rozšiřuje spektrum oblastí, v nichž tyto moderní technologie pomáhají a jsou zde plně využívány, a tento trend zřejmě bude i pokračovat.