Telč - světoznámá památka UNESCO z jihu Čech

Telč - světoznámá památka UNESCO z jihu Čech

Je oblíbenou destinací českých i zahraničních turistů. Má bohatou historii, v níž se objevují jména jako Jan Lucemburský, Zikmund Lucemburský, Jiří z Poděbrad, Ludvík Jagellonský, Albrecht z Valdštejna, Ferdinand III. nebo Jan Zrzavý.

Je ceněné tak moc, že se v roce 1992 dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Řeč je o jihočeské Telči.

Vznik Telče a jejího jména

Pověst vypráví, že vznik Telče je spojen s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým knížetem Břetislavem, ke kterému došlo v roce 1099.

Otta zakládá kapli, kostel a osadu jako vzpomínku na své vítězství. Z osady vzniká dnešní telčské Staré Město.

Hledáme-li nezpochybnitelný důkaz o existenci Telče, musíme se posunout až do roku 1315, kdy se jméno Telče poprvé objevuje v písemné podobě.

Telč je tehdy zeměpanským dvorcem disponujícím strážní věží a kostelíkem.

Se zeměpanským dvorcem souvisí i původ jména „Telč“. Město se totiž původně jmenovalo „Teleč“. Ve dvorci se chovali mladí býci a telata.

Od podstatného jména „tele“ vzniklo označení „Telecův dvůr“, které se později mění na již zmiňovaný „Teleč“. V roce 1315 se pak objevuje jméno „Telecz“, v roce 1356 „Telch“, v roce 1378 „Telcz“, až nakonec v roce 1406 „Telč“. 

Česká Florencie

V roce 2019 přišel časopis National Geographic se seznamem 25 světových destinací, které stojí za to navštívit. Jedinou českou zástupkyní v nich byla česká Telč. V čem spočívá její magnetické kouzlo?

Kouzlo jihočeské Telče spočívá především ve výjimečné architektuře italského renesančního stylu.

Ne nadarmo se Telči přezdívá „česká Florencie“. S renesancí se můžete setkat prakticky na každém kroku.

Především jde o:

  • telčský zámek,
  • zámecké renesanční zahrady,
  • měšťanské domy na náměstí.

Za návštěvu stojí i soustava umělých rybníků, které spolu s hradbami chránily historické centrum Telče.

Zajímavost: Telč leží na polovině cesty mezi Prahou a Vídní. Je proto ideálním bodem pro další cesty směrem do Rakouska nebo do Čech.

Muž či žena?

Věděli jste, že název Telč byl původně mužského rodu? Jak již bylo zmíněno, šlo o Telcův dvůr. Později však jméno přešlo k rodu ženskému.

Pokud tedy dnes chcete navštívit Telč, nepojedete do Telče, ale do Telči. Budete-li zde trávit dovolenou, pak ji strávíte s Telčí, a ne s Telčem.

Svůj pobyt v Telči si můžete zpříjemnit týmovou soutěží Treasure Hunt Telč, která je výbornou aktivitou pro firemní akce a teambuilding.