Varšava a její výjimečnosti

Varšava a její výjimečnosti

Polsko je výjimečné z mnoha důvodů. Necelých 90 procent jeho obyvatel jsou věřící. Mezi Poláky byste našli 17 nositelů Nobelovy ceny.

K polské národnosti se hlásí více jak šedesát miliónů lidí po celém světě, přestože třetina z tohoto počtu žije mimo území Polska. To dělá z Poláků druhý nejlidnatější národ slovanského původu.

Na území Polska najdete třináct míst zapsaných do světového kulturního dědictví UNESCO. Jaké jsou ale výjimečnosti polského hlavního města Varšavy? Objevili jsme pro vás tři zajímavosti, o kterých jste možná ani nevěděli.

Druhá nejstarší ústava na světě

3. května roku 1791 byla ve Varšavě podepsána vůbec první ústava v Evropě.

Přestože se někdy objevují názory, že starší dokumenty podobné ústavě byly podepsány na Islandu nebo v San Marinu, převážná část historiků považuje polskou ústavu za nejstarší evropskou a druhou nejstarší na světě hned po ústavě Spojných států amerických.

Polská ústava tehdy zajistila ochranu rolníků před vládou a rovnost mezi šlechtou a měšťany. Význam svátku je pro moderní Poláky totožný s významem Dne nezávislosti pro Američany.

Pojedete-li v době oslav do Varšavy, můžete narazit na slavnostní průvody městem plné historických kostýmů.

Varšavské zelené plíce

Nebývá až tak zvykem, aby byl národní park součástí hlavního města. Ve Varšavě je to ale jinak.

Více jak třetinu území Polska pokrývají lesy, a tak je fakt, že Kampinoský národní park zasahuje do Varšavy, pro mnohé Poláky spíše přirozeností.

Ve znaku národního parku najdete losa, kterému se zde nebývale daří. Park se rozkládá na 385 kilometrech čtverečních a najdete v něm více jak 350 kilometrů značených cest.

Kromě toho zde roste zhruba 1370 druhů cévnatých rostlin, 115 druhů mechorostů a 150 druhů lišejníků. Jde o ideální místo na pořádání vaší firemní teambuildingové akce.

Centrum vzdělanosti

Varšava odjakživa byla centrem vzdělanosti. Sídlí zde čtyři hlavní univerzity a více jak 62 dalších vzdělávacích zařízení.

Ve Varšavě a jejím okolí se narodili i mnozí vzdělanci své doby. Příkladem je hudební skladatel Fryeryk Chopin, spisovatel Jean Malaquais, bývalý generál armády Spojených států John Shalikashvili nebo vědkyně Marie Curie Sklodowská.

Zajímavostí je i fakt, že jen 136 let poté, co Johannes Gutenberg objevil knihtisk, měla Varšava své první stálé knihkupectví. V roce 1586 ho založil Pavel Fabricius.

Pohnutá historie

Věděli jste, že polský stát byl jen od roku 1600 napaden 43krát? V letech 1795 až 1918 dokonce přestal existovat. Podobný osud se nevyhnul ani Varšavě, jejíž starobylá část byla ve druhé světové válce prakticky zničena.