5 důvodů, proč pro váš tým uspořádat teambuilding

5 důvodů, proč pro váš tým uspořádat teambuilding

Teambuilding je považován za zcela zásadní aktivitu pro kolektiv lidí, kteří potřebují dosáhnout společných cílů. Formou hry a vzájemné podpory při plnění úkolů se členové týmu vzájemně lépe poznají a naučí se spolupracovat.

Pojďme se podívat na důvody, proč byste výběru vhodného teambuildingu pro svůj tým měli věnovat pozornost.

1) Stmelení kolektivu

Jednou z největších výhod správně vedeného teambuildingu je skutečnost, že se zaměstnanci lépe poznají mezi sebou. Jednotliví účastníci mají možnost vidět své kolegy i jinde a jinak než v často nervózním prostředí kanceláře. Teambuilding vedený profesionály může vyřešit řadu animozit a problémů uvnitř kolektivu a vytvořit pevnější vazby.

2) Určení rolí

V teambuildingové hře každý zastává určitou roli, potřebnou pro dosažení cíle. V rámci takové hry se tak aktéři učí respektovat role svých kolegů a zároveň je propojovat s rolemi vlastními, což ve výsledku jednoznačně povede k větší efektivitě práce.

3) Poznání silných a slabých stránek členů týmu

Obzvlášť u pracovních kolektivů, které se zakládají nově nebo se reorganizují, je důležité poznat, jak jednotlivci reagují na vzniklé situace, jak přemýšlejí a jak se v rámci týmu chovají – a právě to je možné „nanečisto“ otestovat díky teambuildingu.

4) Návyk společné komunikace

V době, kdy se většina problémů řeší e-mailovou nebo telefonickou komunikací, je potřeba podporovat členy týmu i v osobním kontaktu. Debatovat o nenadálých problémech i dlouhodobých cílech tváří v tvář přináší do týmu efektivitu i souhru při rozhodování. Teambuilding může toto chování pomoct nastartovat.

5) Benefit pro členy týmu

Pokud pro teambuilding zvolíte vhodnou formu, která bude členy vašeho týmu bavit a zároveň posílí jejich sebevědomí, budou ho vnímat pozitivně a přijmou ho jako vítaný prostředek k vlastnímu růstu i ke zlepšení vztahů na pracovišti.

Obraťte se na profesionály

Vyzkoušejte některou z našich profesionálně připravených geolokačních teambuildingových her – dokonale prověří schopnost vašeho týmu spolupracovat a zároveň přinese spoustu zábavy i poznávání nových míst.