5 předpokladů úspěšného týmu

5 předpokladů úspěšného týmu

Fungující vzájemná spolupráce mezi zaměstnanci je nezbytnou podmínkou k tomu, aby váš tým vykazoval vysoký pracovní výkon. Perfektně sehraný kolektiv však nevzniká sám od sebe, ale je výsledkem dlouhodobého úsilí všech členů i vedoucích pracovníků.

Čas a prostředky vynaložené na pravidelné aktivity podporující efektivní spolupráci se vám však mnohonásobně vrátí pokaždé, když bude váš tým čelit novým výzvám.

K vybudování fungujícího pracovního kolektivu je třeba nejen dostatek času, ale i vhodné podmínky, které lze shrnout do následujících pěti základních bodů:

 1. Smysluplný společný cíl. Jasně daný cíl, který je pro zaměstnance důležitý a lze ho dosáhnout pouze společnými silami.

  Motivuje všechny členy týmu k vysokému pracovnímu nasazení i spolupráci.

 2. Přesné rozdělení jednotlivých úkolů mezi členy týmu. Je-li každý zaměstnanec obeznámen se schopnostmi, dovednostmi i pracovní náplní všech svých kolegů, lépe se mu s nimi komunikuje a spolupracuje.

  Jasně vymezené role všech pracovníků napomáhají efektivní koordinaci týmu a rychlejšímu rozdělování složitějších úkolů mezi jeho jednotlivé členy.

 3. Otevřená firemní atmosféra. Základní podmínkou dobře fungujících pracovních vztahů je vzájemná důvěra, postupně vybudovaná díky dlouhodobě fungující otevřené komunikaci.

  V takovém prostředí se kolegové nebojí vyjádřit své pochybnosti či stížnosti, což umožňuje předcházet problémům nebo je včas vyřešit.

  Fungují-li v týmu dobře mezilidské vztahy, pracují všichni jeho členové nanejvýš efektivně, protože je od pracovních povinností nerozptyluje neustálé řešení osobních sporů.

  Vstřícná a respektující pracovní atmosféra přispívá i k menší fluktuaci zaměstnanců.

 4. Potřebné kompetence jednotlivých členů týmu. Při náboru nového pracovníka se nezaměřujte pouze na jeho zkušenosti z praxe a odborné znalosti. Soustřeďte se i na to, zda se do daného kolektivu hodí svojí povahou a dalšími osobními vlastnostmi.

  Vždy zkuste posoudit, zda si potenciální nový zaměstnanec dokáže naplánovat a zorganizovat práci s ohledem na potřeby i cíle celého týmu.

 5. Vstřícné vedení, které podporuje týmovou spolupráci. Osobnost nadřízeného a jeho styl vedení výrazně ovlivňuje atmosféru na pracovišti, motivaci zaměstnanců i míru vzájemné spolupráce.

  Pro fungující kolektiv je důležitý především férový a spravedlivý přístup ke všem zaměstnancům, podpora týmových rozhodnutí a dlouhodobé budování vstřícné atmosféry.

Udělejte první krok na cestě k úspěšnému týmu

Jedním ze způsobů, jak snadno podpořit fungování vašeho týmu, je umožnit zaměstnancům strávit spolu čas v neformálním prostředí mimo pracoviště.