GDPR a sociální sítě

GDPR a sociální sítě

Americká společnost Meta dostala pokutu 390 miliónů EUR (více jak 9,3 miliardy korun) za porušení pravidel GDPR na svých sociálních sítích Facebook a Instagram.

O co vlastně u GDPR jde? A jaká jsou pravidla, pokud jde konkrétně o sociální sítě?

Co znamená GDPR

Se zkratkou GDPR se setkáváme už řadu let. Co se za těmito záhadnými čtyřmi písmeny ale skrývá? Tato anglická zkratka doslova znamená „General Data Protection Regulation“ neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Jedná se o právně zavazující nařízení Evropské unie uvedené do praxe od 25. května 2018. Jeho cílem je zvýšení ochrany osobních údajů všech obyvatel Evropské unie.

Právně zavazuje všechny organizace a firmy působící v EU, které zpracovávají nebo uchovávají osobní údaje obyvatel jednotlivých členských států.

GDPR a sociální sítě

Na výše uvedeném příkladu amerického gigantu Meta je vidět, že zejména na poli sociálních sítí někdy dochází k nedůslednému dodržování pravidel týkajících se GDPR. Ochrana osobních údajů zahrnuje u sociálních sítí zejména následující dvě oblasti:

Cílená reklama

Jádrem výše zmiňovaného sporu se stala takzvaná cílená reklama, s níž se uživatelé sociálních sítí pravidelně setkávají.

Zatímco zástupci Facebooku a Instagramu se hájí tím, že souhlas se zpracováním takzvaných behaviorálních dat dali uživatelé už při odsouhlasení obecných podmínek, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) rozhodl o tom, že takový postup je nedostatečný a uživatelé musí být o cílené reklamě informováni konkrétněji.

Součástí GDPR na sociálních sítích je tedy mimo jiné i jasný souhlas jejich uživatelů s cílenou reklamou.

Minimální věk pro zřízení profilu

Druhou často diskutovanou oblastí týkající se ochrany GDPR na sociálních sítí je požadovaný minimální věk pro zřízení profilu.

Již zmiňované Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR stanovuje jako minimální věk pro zřízení profilu hranici 13 let.

Jiné platformy, včetně společnosti Google, ale požadují pro zřízení profilu nebo emailu souhlas rodičů nebo zákonných zástupců u dětí mladších 16 let. U největšího tuzemského poskytovatele emailů, společnosti Seznam.cz, ale věkové omezení není.

Mluvčí společnosti Aneta Kapuciánová v květnu roku 2018 pro Český rozhlas Radiožurnál uvedla: „Naše služba e-mail není primárně cílená na děti, a tudíž se na ni nevztahuje povinnost a nutnost ověřovat věk uživatelů.

Není sdílení jako sdílení

Věděli jste, že na sociálních sítích můžete bez problému sdílet fotografie ze své dovolené?

Pokud jde ale o sdílení fotografií z oficiálního firemního večírku, měli byste mít souhlas od vedení firmy, že se na dané akci smí pořizovat fotografie a že jsou o tom všichni zúčastnění srozuměni.