Lublaň

Lublaň

Dříve se toto evropské město jmenovalo Emona. První zmínky o něm jsou už z dvanáctého století našeho letopočtu. Ve znaku má draka symbolizujícího odvahu, sílu a velikost.

V tomto bývalém jugoslávském městě žije téměř 300 tisíc obyvatel.

Jde o středobod spojující Julské Alpy, přímořské kouzelné město Piran, italský přístav Terst a slovinské město Maribor. Řeč je o hlavním městu Slovinska – Lublani.

Historie vzniku

Místo, na kterém dnes Lublaň leží, si oblíbili už starověcí Římané. Ti zde vystavěli již zmiňované město Emona.

V pozdějších staletích se Lublaň stala součástí mnoha mocných říší, jako například Habsburské nebo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Na konci druhé světové války se Lublaň dostala pod společný stát Jugoslávie.

Tam zůstala až do roku 1991, kdy Slovinsko získalo nezávislost.

Význam a původ jména

Co se skrývá za jménem Lublaň, slovinsky Ljubljana? Centrem Lublaně protéká stejnojmenná řeka Lublaňka.

Ve středověku byly jak město, tak řeka, známé pod německým jménem Laibach.

Jazykovědci si dodnes nejsou stoprocentně jistí původem a následným významem jména, ale nejvíce odborníků se shoduje, že pravděpodobně půjde o podobu slovanského „ljuba“ neboli „láska a líbit se“.

Zdá se, že Lublaň zkrátka znamená „ta, která se líbí.“

Co stojí za to vidět

Navštívíte-li hlavní město Slovinska, rozhodně si nenechte ujít následující zajímavá místa:

 • Lublaňský hrad

  Dominantou celého města je Hradní kopec s majestátním Lublaňským hradem.

  První zmínka o něm je až z 12. století našeho letopočtu, ale osídlení kopce se datuje už do doby 1200 let před naším letopočtem.

  Na kopec se dostanete jak pěšky, tak i lanovkou.

 • Trojmostí

  Světově známá architektonická rarita je lublaňské Trojmostí. Jde o tři vzájemně propojené mosty stojící v těsné blízkosti u sebe.

  Na místě nejstaršího, takzvaného nemocničního mostu, stával už ve 13. století původní dřevěný most.

  Další dva mosty byly postaveny v letech 1929 až 1932 na popud světoznámého architekta slovinského původu Josipa Plečnika.

 • Park Tivoli

  Pro milovníky klidu a přírody je skvělým tipem návštěva největšího slovinského městského parku Tivoli.

  Najdete v něm desítky klidných míst u jezírek, místní botanické zahrady nebo u zámečku se stejným jménem.

Inspirace Prahou

Víte, že architekt Josip Plečnik se pro návrh lublaňského Trojmostí inspiroval v Praze? Když v Praze pobýval v době rekonstrukce Mánesova mostu, zaujala ho provizorní dřevěná lávka vystavěná v jeho blízkosti.

Josip Plečnik se navíc podílel na přestavbě Pražského hradu nebo je autorem Nejsvětějšího srdce Páně na pražských Vinohradech.