Naučné stezky ožívající díky herním platformám

Naučné stezky ožívající díky herním platformám

V moderní době, kdy technologie postupně proniká do všech oblastí našeho života, se i naučné stezky transformují a nabízí nové zážitky. Herní platformy přinášejí způsob, jak prohlubovat vědomosti a zároveň se zabavit.

V následujícím článku si představíme zajímavé stezky a to, jak je mohou herní platformy zatraktivnit.

Co je naučná stezka?

Naučná stezka je cesta, která návštěvníkům nabízí jedinečný pohled na místní přírodní krásy, historii a kulturu.

Cestou se můžete setkat s různými informačními tabulemi, které vás seznámí s důležitými fakty a zajímavostmi o daném místě.

Naučné stezky mohou být různě dlouhé a náročné. Některé jsou určeny pro pěší, jiné i pro cyklisty nebo kočárky.

Tradiční způsoby interakce s návštěvníky


Tradiční metody, jak předávat informace, zahrnují především pevně umístěné informační tabule, cedule a brožury.

Tyto zdroje poskytují základní informace a často bývají doplněny ilustracemi a mapami.

Nejslavnější stezky světa

Po celém světě můžeme najít řadu naučných stezek, které návštěvníkům nabízí nezapomenutelné zážitky. 

 • Appalačská stezka, USA: Jedna z nejdelších pěších stezek na světě, táhnoucí se přes 3,500 km od státu Georgia až po Maine. Nabízí nádherné výhledy na Appalačské hory a je domovem mnoha druhům flory a fauny.
 • Incká stezka, Peru: Historická stezka vedoucí k slavnému Machu Picchu. Cestou můžete obdivovat nádherné horské scenérie a starověké incké ruiny.
 • Stezka Camino de Santiago, Španělsko: Dlouhá poutní cesta vedoucí k katedrále sv. Jakuba v Santiagu de Compostela. Tisíce poutníků ji každoročně absolvují za duchovním očištěním.
 • Great Ocean Walk, Austrálie: Tato stezka vede podél nádherného pobřeží státu Victoria a nabízí úchvatné výhledy na Dvanáct apoštolů a divoký oceán.
 • Stezka Cinque Terre, Itálie: Série pěších tras spojujících pět malebných vesnic na italském pobřeží. Nabízí nádherné výhledy na Středozemní moře a terasovitá vinice.
 • Jeju Olle Trail, Jižní Korea: Série stezek vedoucích kolem ostrova Jeju, nabízející nádherné výhledy na vulkanické krajině a krásné pláže.

Nejslavnější naučné stezky v České republice

 • Naučná stezka Adršpašsko-teplické skály: Tato stezka vede návštěvníky skrze impozantní skalní město s bizarními skalními formacemi, jezírky a vodopády.
 • Naučná stezka Český ráj: Oblast známá svými pískovcovými skalami, zříceninami hradů a nádhernými výhledy na krajinu.
 • Naučná stezka Šumava: Vede přes srdce národního parku Šumava, kde můžete obdivovat rašeliniště, lesy a horské jezera.
 • Naučná stezka Palava: Oblast s vápencovými kopci, vinicemi a historickými památkami, jako je hrad Děvičky.
 • Naučná stezka Bílé Karpaty: Stezka vede přes chráněnou krajinnou oblast s bohatou flórou a faunou a tradičními valašskými vesnicemi.
 • Naučná stezka Krkonoše: Vede návštěvníky skrze nejvyšší hory České republiky s nádhernými výhledy, vodopády a alpskou flórou.
 • Naučná stezka Podyjí: Tato stezka vede údolím řeky Dyje s nádhernými výhledy na říční meandry a zachovalé přírodní ekosystémy.

Průvodce na bázi GPS aplikace

S rozvojem technologií přichází i nové způsoby, jak zpřístupnit informace návštěvníkům. Aplikace na bázi GPS nabízí interaktivní průvodce, který návštěvníky provází lokalitou a poskytuje jim podrobné informace v reálném čase.

Kromě klasických průvodců na bázi GPS se stále více objevují i herní průvodci. Tyto hry kombinují vzdělávací aspekt s herním prvkem, což návštěvníky motivuje k dalšímu zkoumání a učení.

Aplikace vhodná pro naučné stezky

Pro kratší naučné stezky je velmi zajímavou možností herní platforma TerraHunt. Díky které lze vytvořit 3 různé typy pokladových her, které budou návštěvníky stezkou provázet.

Obsahově lze využít texty, obrázky i videa, v místech se špatným mobilním signálem je možné využít hraní off-line.

Budoucnost je vzrušující

Herní platformy představují budoucnost naučných stezek. Nabízejí nový a vzrušující způsob, jak kombinovat vzdělávání s zábavou, a tím obohatit zážitek návštěvníků.

V budoucnu můžeme očekávat ještě více inovací a integraci herních prvků do tradičních naučných stezek.