Pasohlávky - vodní nádrž Nové Mlýny

Pasohlávky - vodní nádrž Nové Mlýny

Na jihu Moravy, pod Pavlovskými vrchy, najdete unikátní vodní dílo Nové Mlýny. Jedná se o kaskádu tří přehradních nádrží postavených na řece Dyji v letech 1972 až 1988.

Podle umístění nesou své jméno: nejblíže k první přehradě se nachází nádrž Nové Mlýny – horní (nazývaná též Mušovská), uprostřed Nové Mlýny – střed (neboli Věstonická) a na konci Nové Mlýny – dolní (neboli Novomlýnská).

Každá z nich je něčím výjimečná. 

Nádrž Nové Mlýny - horní

Vodní nádrž Nové Mlýny – horní neboli Mušovská, se nachází u obce Pasohlávky, kde najdete i oblíbený uzavřený areál autokempu tvořený dvěma samostatnými lagunami.

Obě laguny jsou vyhlášené svými písčitými a travnatými plážemi sestupujícími pozvolna do vody. Horní novomlýnská nádrž je určena především ke koupání, windsurfingu, rybaření nebo lodní dopravě. Její hloubka nepřesahuje dva metry.

Zajímavost: Věděli jste, že u obce Pasohlávky před téměř dvěma tisíci lety tábořila slavná armáda římských legionářů císaře Marca Aurelia? Na místě, kde tato jediná římská vojenská stanice nepravidelného půdorysu na území Moravy stála, je dnes interaktivní expozice.

Nádrž Nové Mlýny – střed

Střední novomlýnská nádrž je rovněž známá pod jménem Věstonická. To napovídá faktu, že na jejím břehu se nachází obec Dolní Věstonice, kde byla objevena slavná Věstonická Venuše.

Jde o jedenáct centimetrů vysokou sošku ženy, považovanou se stářím 25 až 29 tisíc let za nejstarší umělecký předmět z keramiky na světě.

Věstonická vodní nádrž je součástí Chráněné krajinné oblasti Pálava. Jako přírodní rezervace je především útočištěm mnoha druhů ptáků.

Zimují zde například severské druhy hus nebo orli mořští. Na jednom z ostrůvků vzniklých po zaplavení nádrže se dochoval barokní kostel svatého Mikuláše.

Zajímavost: Víte, že na druhém největším ostrůvku Věstonické nádrže najdete více jak dva tisíce hrobů z doby Velkomoravské říše?

Nádrž Nové Mlýny – dolní

Poslední ze tří vodních nádrží je takzvaná Horní neboli Novomlýnská. Slouží především k rekreačnímu koupání, rybaření nebo zavlažování.

Zemní hráz je vysoká 9,5 metrů a 4,6 kilometrů dlouhá. V její blízkosti se nachází malá vodní elektrárna.

Na velikosti záleží

Soustava novomlýnských vodních nádrží je největší vodní plochou na Moravě. Má rozlohu 32,3 kilometrů čtverečních. Největší vodní plochou České republiky je vodní nádrž Lipno s rozlohou 48,7 kilometrů čtverečních.

V této oblasti si můžete užít několik báječných teambuildingováých programů jako Treasure Hunt Pasohlávky, Treasure Hunt Pálava, nebo o něco vzdálenější Treasure Hunt Mikulov.