Pozemský ředitel GPS navigace

Kategorie
Autor
Pozemský ředitel GPS navigace

Většina uživatelů GPS tuší, že ve svém chytrém telefonu, tabletu nebo automobilové navigaci přijímá signál od družic, které se nacházejí na oběžné dráze Země. Překvapením pro ně však může být to, že součástí GPS systému jsou i pozemní stanice, které tvoří jeho tzv. řídící segment. Ten funguje jako jeho pomyslný ředitel, jelikož odpovídá za bezchybné fungování celého systému a za dokonalou souhru všech jeho částí.

Proč potřebuje GPS systém ředitele?

Jelikož jsou GPS družice v kosmu vystavovány nejrůznějším vnějším vlivům, je nezbytné pečlivě sledovat jejich aktuální oběžné dráhy a v případě nutnosti jim zkorigovat parametry. Podobně je potřeba pravidelně synchronizovat atomové hodiny uvnitř družic tak, aby byl ve všech částech GPS systému nastavený stejný čas.

Důležité je i neustálé monitorování technického stavu jednotlivých družic. Pokud by na některé z nich došlo k poruše, pak je potřeba neprodleně zajistit nápravu nebo její vyřazení z provozu. Všechny tyto důležité úkoly má na starosti řídící segment systému GPS.

Složky řídícího segmentu

Řídící segment se skládá ze šesti monitorovacích stanic, jedné hlavní řídící stanice a čtyř pozemních stanic pro komunikaci s družicemi. Jeho jednotlivé složky si mezi sebou postupně předávají informace tak, aby byla zajištěna perfektní koordinace celého systému.

Monitorovací stanice

Šest monitorovacích stanic se nachází na amerických leteckých základnách na Floridě, v Coloradu, na Havaji, na atolu Kwajalein (největší z Marshallových ostrovů), na ostrově Ascension v Atlantském oceánu a ostrově Diego Garcia v Indickém oceánu. Stanice jsou rovnoměrně rozmístěny podél rovníku tak, aby dokázaly v každém okamžiku přijímat signály od co největšího počtu družic. Jejich dalším úkolem je přenos těchto dat do hlavního operačního střediska.

Hlavní řídící stanice

Řídící středisko se nachází na Schrieverově letecké základně v Colorado Springs v USA. Informace, které přijme z monitorovacích stanic, využívá k určování nových parametrů oběžných drah družic a ke stanovení korekčních parametrů jejich atomových hodin. Výsledky svých výpočtů předává dál do stanic pro komunikaci s GPS satelity.

Stanice pro komunikaci s družicemi

Pozemní vysílače povelů družicím se nacházejí na leteckých základnách ve floridském Cape Canaveral a na ostrovech Ascension, Diego Garcia a Kwajalein. Jejich úkolem je vysílat družicím nově vypočtené parametry oběžných drah a korekční parametry pro atomové hodiny. Kromě toho mohou v případě potřeby sloužit také k ovládání družic, čehož se využívá například při jejich poruše.

GPS navigace umožňuje hraní geolokačních her

Pozemský řídící segment je pomyslným ředitelem celého GPS systému. Díky dokonalé souhře všech jeho složek je v každém okamžiku zaručeno správné fungování GPS navigace, kterou využíváme v našich geolokačních hrách Treasure Hunt, Mystery Trail a Challenge Tour.