Umělá inteligence a její specializované nástroje

Umělá inteligence a její specializované nástroje

Jeden starý biblický citát říká: „Každý člověk by měl být rychlý k slyšení, pomalý k mluvení a pomalý k zlobě.“ Zatímco my lidé s tím občas máme problém, umělá inteligence se pomalu učí nejen nám kvalitně naslouchat, ale i odpovídat.

Jaké jsou nejnovější specializované nástroje, kterými umělá inteligence (AI) disponuje? Zaměřili jsme se na tři z nich.

Chatboti

Nejznámějším nástrojem komunikace ze strany umělé inteligence k člověku jsou takzvaní chatboti.

Jedná se o programy nebo aplikace navržené tak, aby s lidmi komunikovaly v reálném čase. Komunikace chatbotů může fungovat na dvou principech: 

 • na předem stanovených pravidlech (rule-based), 
 • na strojovém učení (machine learning). 

Chatboti se učí komunikovat na základě velkého množství dat a vzorů komunikace, které dostanou k dispozici. To jim následně umožňuje reagovat na nejrůznější uživatelské dotazy a požadavky.

S chatboty se nejčastěji setkáte v následujících odvětvích:

 • banky a finanční instituce (zákaznické linky a podobně),
 • on-line obchody (poskytování zákaznické podpory),
 • cestovní agentury (podpora při rezervování dovolené a podobně).

Avataři

Avataři jsou specializovanou formou vizuální prezentace. Setkat se můžete s dvěma hlavními formami:

 • animovaná forma prezentace,
 • statická forma prezentace.

Bývají využíváni jako asistenti nebo virtuální průvodci Umělá inteligence je tak propojena s postavou avatara, aby mu umožnila reagovat otázky a přání uživatelů a návštěvníků.

Na základě svých schopností interakce se avataři dále dělí na:

 • dynamické – dokáží interaktivně reagovat na uživatele,
 • statické – nemají schopnost interakce, jsou jen virtuální prezentací.

Na avatary nejčastěji narazíte:

 • u e-learningových platforem jako na virtuální učitele,
 • na webových stránkách a e-shopech jako na zpestřující průvodce,
 • v herním průmyslu jako na virtuální hráče.

Text-to-speech (TTS)

Posledním nástrojem umělé inteligence, o kterém se zmíníme, jsou takzvané Text-to-Speech technologie. Díky nim se převádí textová data na hlasový výstup.

Umělá inteligence je pak využívána pro zlepšení kvality a přirozenosti hlasu generovaného z textu.

Nejznámější formou TTS jsou rekurzivní neuronové sítě. Používají se především pro převod textu na řeč.

Tyto modely se učí konkrétním zvukovým vzorům a intonacím, aby následně generovaly co nejvíce autentický lidský hlasový výstup.

Nejznámějšími příklady TTS jsou:

 • zákaznické linky bankovních nebo telekomunikačních společností,
 • podcasty a audioknihy,
 • GPS a navigace,
 • nástroje pro zrakově postižené.

A co emoce?

Umělou inteligenci můžete využít při tvorbě textů, obrázků, nebo generování videa. Přestože je umělá inteligence dobrým pomocníkem v mnoha ohledech, nedokáže nahradit emoce a vlastnosti, které jsou s komunikací člověka spojeny.

Starověký Šalomoun moudře řekl: „Jako zlatá jablka ve stříbrné míse je slovo pronesená v pravý čas.“