Využití GPS navigace: Pomůže vám na rybách, v letadle i při golfu

Kategorie
Autor
Využití GPS navigace: Pomůže vám na rybách, v letadle i při golfu

Družicový globální polohový systém (GPS) byl původně vybudovaný pouze pro vojenské účely. Od té doby, co byl s omezenou přesností zpřístupněn i běžným civilistům, si bez něj spousta lidí nedokáže svůj život vůbec představit. S moderní navigací v automobilech nebo při turistice jste se nejspíš už setkali. Avšak GPS technologie nacházejí uplatnění i v mnoha dalších odvětvích lidské činnosti od ultralehkého létání přes potápění až po odborná geodetická měření.

GPS přijímače v dopravě

Zabudovaná nebo přenosná automobilová navigace je dnes velmi rozšířeným způsobem, jak si naplánovat trasu a získat užitečné informace o projížděném místě či o případných dopravních omezeních. S využitím GPS technologie lze automobily také zabezpečit proti vloupání či krádeži nebo sledovat jejich přesnou polohu.

V případě námořní dopravy slouží GPS technologie nejen k navigaci na volném moři nebo v okolí přístavu, ale i ke zvýšení bezpečnosti. Lodní přístroje s GPS přijímači totiž dokáží registrovat problémy s kotvou nebo zahájit poplach v případě, že někdo spadne přes palubu. Kromě toho bývají často propojeny i s radarem, který aktivně vyhledává překážky na vodní hladině, a se sonarem, který umožňuje detekovat hloubku vody pod lodí. Propojení těchto systémů výrazně snižuje riziko srážky či jiného poškození lodi, například v noci nebo za nepříznivého počasí.

Letecké GPS přístroje tvoří speciální kategorii přijímačů, které sledují polohu, výšku, orientaci i směr pohybu letadla a dokáží ho za každého počasí navést k nejbližšímu letišti. U ultralehkých letadel se GPS technologie využívá nejen k navigaci, ale i k záznamu trasy a jejímu následnému vyhodnocování při závodech.

K nejrůznějším statistikám se GPS přijímače často využívají i při běhání, turistice a cykloturistice, kde sledují uraženou vzdálenost, rychlost nebo například spotřebu kalorií.

Odborné aplikace GPS

Speciální GPS přijímače umožňují provádět velmi přesná geodetická měření rychle a efektivně i v případě zaměřování rozsáhlých území. Špičkové geodetické stanice dokáží pomocí GPS technologie sledovat například pohyb zemských desek a další geologické údaje. Kromě geologie a geofyziky se GPS přijímače často využívají i v zoologii a botanice k záznamu místa nálezu živočišných nebo rostlinných druhů, a v zemědělství ke kontrole výměry polí při jejich zavlažování nebo sklizni. Díky velmi přesným atomovým hodinám slouží ve výpočetní technice GPS systém jako zdroj informací o přesném čase.

S GPS za sportem a zábavou

Moderní GPS technologie si našla svoji cestu i do konzervativních sportů, jako je golf, při kterém je používána například k měření délky úderu a analýze švihu. Během potápění nabízí GPS navigace možnost zaměření zajímavých lokalit se zpětnou navigací, a rybářům poskytuje záznam míst na vodní ploše, kde je možné chytat ryby. Složitější aplikace napojené na sonar nabízí dokonce i mapování rybích hejn a zaznamenávání mapy jejich pohybu. Hojně rozšířené je dnes i označování fotografií GPS souřadnicemi místa, na kterém byly pořízeny, což usnadňuje jejich roztřídění a následné zpracování.

Využijte GPS technologie při outdoorových hrách

Geocaching spustil vlnu zájmu o geolokační hry, při kterých hráči pomocí GPS přijímačů hledají místo, na němž mají najít „poklad“ nebo splnit nějaký úkol. Vyzkoušejte naše zábavné geolokační hry Treasure Hunt, Mystery Trail a Challenge Tour, zaměřené na rozvoj vzájemné spolupráce a posílení soudržnosti vašeho pracovního týmu.