AI generování videa – výhody a nevýhody

AI generování videa – výhody a nevýhody

Umělé inteligence (AI) prostupují do stále více oblastí lidské činnosti. Výjimkou není ani tvůrčí činnost. Jaké jsou hlavní výhody generování videí umělou inteligencí?

Více informací přináší následující článek.

Výhody AI při tvorbě videa

Přítomnost odborníka-umělce je sice stále nenahraditelná, nicméně už teď se prokazuje, že umělé inteligence dokážou vytvořit pozoruhodně kvalitní a obsahově cenná videa.

Jaké jsou hlavní výhody AI generování obrázků?

Rychlost a efektivita

AI systémy mohou zpracovávat velké množství videomateriálů poměrně rychle a efektivně. Algoritmy založené na strojovém učení provádí automatické zpracování, čímž zásadně šetří čas lidským kolegům.

To přirozeně vede ke zvýšení produktivity a urychlení celého procesu tvorby videí.

Vylepšená kvalita 

Díky pokročilým algoritmům mohou AI systémy automaticky zlepšovat kvalitu jednotlivých videí. Dokážou samy odstranit nežádoucí šum, stabilizovat roztřesené záběry, upravit nevhodné osvětlení a kontrast nebo provádět další úpravy, které vedou ke zlepšení celkové vizuální kvality videí.

Automatizace úkolů 

Další výhodou použití AI pro vytváření videí může být automatizace některých rutinních úkolů, jako jsou například automatické rozpoznávání a označování objektů nebo tvorba titulků a popisků.

I tato schopnost výrazně šetří čas lidským kolegům.

Schopnost generovat obsah 

Poslední velkou výhodou, když ke generování videí pozvete umělou inteligenci, je fakt, že může generovat nový obsah na základě již existujících videí.

Například dokáže vytvářet videa s nejrůznějšími stylizacemi, přidávat k nim speciální efekty nebo vytvářet nové scény na základě konkrétních instrukcí. 

Nevýhody AI při tvorbě videí

Každá mince má dvě strany. Stejně tak má tvorba videí umělou inteligencí i své nevýhody. Mezi ty zásadní patří především následující dvě.

Nedostatek kreativity a originality

  • AI může generovat videa, která jsou příliš podobná již existujícím obsahům,
  • AI má omezený rozsah nápadů a inspirace,
  • absence lidské intuice a tvůrčího myšlení.

Nebezpečí pro šíření dezinformací

  • možnost zneužití generovaných videí k manipulaci s informacemi a následnému šíření falešných zpráv,
  • AI může být použita k vytváření realistických deepfake videí, která mohou zásadně poškodit pověst konkrétních osob.

Opatrnost a chytrost

Už starověký král Šalomoun výstužně řekl: „Naivní člověk věří každému slovu, ale chytrý zvažuje své kroky.“ Při používání umělé inteligence jsou opatrnost a chytrost vždy žádoucí.

Kategorie