Do Ostravy za technickými i pravěkými památkami

Do Ostravy za technickými i pravěkými památkami

Ostrava se stala jedním z bývalých evropských hornických a průmyslových měst, která se dokázala přeorientovat na novou dobu a využít své minulosti k přilákání lidí bažících po zážitkové turistice a prohlídce netradičních, především technických, památek.

Ostravu, pojmenovanou po řece Ostré, znal svět už ve třináctém století, její význam však začal vzrůstat až o několik století později, když zde bylo v roce 1763 objeveno ložisko kvalitního uhlí. Právě tehdy se začala psát historie Ostravy jako symbolu hutního průmyslu, a tento příběh v jistém smyslu pokračuje dál i po výrazném útlumu těžby v posledních desítkách let.

Landek Park s důlní expozicí

Pro naprosto originální zážitek si dnes lidé jezdí do Landek Parku. Propojením vrchu Landek, jenž je od roku 1993 národní přírodní památkou, s hornickým muzeem, které se pyšní největší expozicí tohoto typu u nás, vznikl areál, jehož specifické zaměření ročně přiláká množství turistů.

Zřejmě největší atrakcí je zde důlní expozice s možností vyzkoušet si fárání do dolu nebo jízdu v přepravních vozících zapřažených za důlní lokomotivu. Součástí hornického muzea je však i expozice báňského záchranářství, která přibližuje náročnost záchranných akcí v podzemí, nebo ukázka báňské dobývací techniky či zmapování důlní dopravy napříč stoletími.

Pravěké osídlení a Landecká venuše

Pro někoho možná nečekaně je mezi zdejší expozice zařazena i rekonstrukce sídliště lovců mamutů. Právě na vrchu Landek však byla nalezena spolu s dalšími artefakty takzvaná Landecká nebo také Petřkovická venuše, která je důležitým dokladem pravěkého osídlení zdejší oblasti a zároveň velice výjimečným nálezem, neboť soška na rozdíl od jiných jí podobných představuje mladou štíhlou ženu.

Moderní multifunkční areál

Celý areál Landek Parku se přizpůsobuje moderním trendům, jeho součástí jsou tak kromě expozic a naučných stezek i sportoviště a restaurační zařízení, pětatřicetihektarová oblast zároveň může sloužit jako relaxační zóna, takže si zde možnost vyžití najde úplně každý a návštěvu Landek Parku lze naplánovat třeba i na celý den. Přestože je areál od centra Ostravy poměrně vzdálen, je snadno dosažitelný pomocí městské hromadné dopravy.

Jak v Ostravě přetavili nedostatky v přednosti

Ostrava už dávno není městem, které by stálo mimo zájem turistů. Stále častěji se objevují zajímavé expozice nebo zážitkové atrakce využívající specifické regionální prvky a přizpůsobující se aktuálním trendům v oblasti cestovního ruchu.

Každý, kdo se dnes zajede podívat, jak město naložilo se svou historií a tradicí, bude jistě příjemně překvapen.

Kategorie