Šílené teorie o egyptských pyramidách

Šílené teorie o egyptských pyramidách

Egyptské pyramidy zcela právem patří mezi nejobdivovanější památky vůbec. Vždyť v dobách, kdy se začalo s jejich výstavbou, žila ještě většina lidstva v hliněných chatrčích. I dnes by byla jejich realizace velmi náročná a spolkla by obrovské množství zdrojů.

Právě proto existuje velké množství lidí, kteří nevěří, že pyramidy mají na svědomí starověcí Egypťané. Tito fantastové se domnívají, že za vznikem největších starověkých monumentů stojí mnohem vyspělejší kultura.

Technologie z Atlantidy

Atlantida je název pro bájný ztracený kontinent, na kterém měla údajně vzkvétat civilizace, která neměla do té doby na Zemi obdoby. Jak asi každý ví, Atlantida nedopadla příliš dobře, alespoň dle mýtů. Pohltilo ji totiž moře. 

Spekulovat o tom, jestli za to mohla přírodní katastrofa, či něco jiného, je zbytečné. Atlantida totiž nejspíš nikdy neexistovala. Přesto se po ní stále pátrá a asi nějakou dobu ještě bude.

Vraťme se ale k Egyptu, respektive k jeho pyramidám. Ty totiž byly podle některých za vlasy přitažených teorií postaveny právě Atlanťany.

Ti měli po zničení svého kontinentu migrovat do celého středomoří a podílet se mimo jiné i na raketovém rozvoji egyptské civilizace.

Je nutno dodat, že tyto teorie nejsou vůbec ničím podložené. Jde tedy jen o domněnky, jež neberou seriózní vědci vůbec vážně.

Mimozemský zásah

Kdo někdy viděl Hvězdnou bránu, nejspíš má docela dobrou představu o tom, proč by mimozemšťani měli potřebu stavět pyramidy.

Ve filmu i stejnojmenném seriálu tyto monumenty sloužily jako přistávací plochy pro gigantické hvězdné křižníky. Hvězdná brána však nebyla první, kdo přišel s teorií, že pyramidy jsou dílem mimozemské civilizace.

Už v šedesátých letech jeden z nejslavnější tvůrců sci-fi literatury vůbec, Erich von Däniken, vydal svou knihu Vzpomínky na budoucnost.

Tam mimo jiné rozvádí i teze zabývající se ovlivňováním lidstva ze strany mimozemské civilizace. V knize zároveň zmiňuje také egyptské pyramidy. Ty podle něj mohly mít hlavně symbolickou funkci. 

Toto mírné naťuknutí začali poměrně záhy rozvíjet i další autoři sci-fi, díky čemuž dnes patří teorie mimozemského původu egyptských pyramid mezi ty zdaleka nejpopulárnější.

Skuteční stavitelé

I když výše zmíněné teorie zní lákavě, tak pravdou je, že egyptské pyramidy postavili samotní Egypťané. Donedávna však nikdo neměl příliš ucelenou představu o tom, jak takové obrovské projekty dokázali lidé s tehdejší technologií realizovat.

Hlavně přeprava velkých kvádrů musela být neskutečnou výzvou.

Odpověď je ale vlastně docela prostá. Pro přepravu se používala řeka. Ta je dnes od pyramid v Gíze na kilometry daleko, avšak v dobách výstavby dosahoval Nil až do této oblasti. Tomu koneckonců odpovídá i poslední výzkum vědců z Francie.

Starověký div světa

I když asi nikdy nebudeme přesně vědět, jak dávní Egypťané postavili jediný dnes stojící starověký div světa, nějakou rámcovou představu už máme. Minimálně víme, že pyramidy bylo reálné vybudovat i před několika tisíciletími. 

Ani nejnovější vědecká zjištění však nejspíš nedokáží přesvědčit zapřisáhlé zastánce šílených teorií o jejich omylu.