Umění strategie si osvojte v životě i v podnikání

Umění strategie si osvojte v životě i v podnikání

Každého z nás by mělo zajímat, jak a kam se náš život bude ubírat. Měli bychom jej mít ve svých rukou a nebýt jen tím, kdo reaguje na různé okolnosti či rány osudu kolem nás. Naopak.

Musíme se naučit jim předcházet, nebo je i sami vytvářet. A právě toto všechno se vejde do slova strategie.

Nikdo z nás není tak málo schopný, aby nedokázal být alespoň částečně aktivním tvůrcem svého osudu nebo by nezvládl ovlivnit svět kolem sebe.

Dokážeme mnohem více, než sami tušíme. Jak si osvojit umění strategie?

Co je to strategie a stratég?

Původ slova strategie bychom měli hledat v Řecku, konkrétně ve slově stratos (vojsko) a agein (vést). Odvozeno je pak od strategos (generál).

Hlavním významem je dlouhodobé plánování, které má pomoci dosáhnout vytyčeného cíle nebo cílů. Strategie popisuje, jakým způsobem a postupy bude cíle dosaženo. Se strategií souvisí další pojem.

Je jím slovo stratég – osoba s odpovědností za její provádění.

„Podstatou strategie je vybrat si, co nedělat.“
Michael Porter

Firemní strategie

Strategie firmy spočívá v umění vybrat správné cíle, dokázat je realizovat a efektivně se vypořádat s překážkami.

Každý podnik musí mít jasno v tom, co a pro koho dělá, mít svou dlouhodobou vizi a představy o budoucnosti. Vždy je vhodné si stanovit konkrétní účel v čase.

Strategie není jen umění reálného života, ale i velmi rozvinutá věda. Musí být:

 • jednoduchá,

 • pochopitelná,

 • atraktivní,

 • použitelná,

 • časově efektivní,

 • přizpůsobivá.

Dobří lidé myslí strategicky

Jednou z nejdůležitějších vlastností pravého lídra je právě umění strategicky uvažovat. To by měl zvládnout každý schopný manažer, vedoucí i běžný občan.

Každý v jiné rovině. Ti, kdo to dokážou, patří k úspěšným. Ne všichni ale získali talent jako dar. Co mají dělat ti, kterým automaticky dán nebyl?

Zbývají jim dvě možnosti. Buď si prostě řeknou, že z nich nikdy dobří stratégové nebudou nebo se to zkusí naučit. Stačí dostatek píle a trpělivosti.

V čem musíte být dobří:

 1. Dokážete předvídat a vyhledat informace.

 2. Zvládnete kriticky myslet a nebojíte se ptát.

 3. Nasbíráte si informace z různých zdrojů a pak tvoříte svůj názor.

 4. Nikdy se nepřestáváte učit.

 5. Umíte vybrat správné řešení a udělat rozhodnutí ve chvíli, kdy je to potřeba.

Velcí stratégové minulosti

V dějinách světa existovalo nespočet stratégů, kteří díky svým schopnostem dokázali opravdové divy. Mnoho z nich prokázalo své schopnosti hlavně ve vojenských bitvách, kde je zvládnuté umění strategie nejvíc vidět.

Sun-Tzu

Sun-Tzu se narodil někdy kolem pátého století před naším letopočtem a je považován za „otce strategie“.

Vytvořil dílo „Umění války“ pojednávající o vojenské strategii, která se řadí mezi nejslavnější vojenské příručky všech dob. Sun-Tzu byl uznáván jako geniální stratég a některé jeho lekce používají lidé dodnes v určitých průmyslových odvětvích.

Pochopení daných konceptů pomáhá podnikatelům lépe porozumět řízení podniku hlavně v zemích jako je Čína, Japonsko nebo Korea.

Gaius Julius Caesar

Římský vojevůdce, politik a jeden z nejmocnějších mužů antiky byl vojenskými historiky ohodnocen jako jeden z nejzdatnějších a nejschopnějších stratégů a taktiků v dějinách vojenství.

I přes některé porážky prokázal taktickou genialitu v bitvě i umění spravedlivého zacházení se svými vojáky.

Napoleon Bonaparte

Slavný vojenský generál, který v roce 1804 založil francouzskou říši a stal se císařem. Aby dosáhl něčeho tak velkého, musel být skvělým stratégem.

Napoleon byl znám i jako průkopník během francouzské revoluce. Jeho lidé ho milovali a mysleli si, že je nezranitelný a nelze ho porazit. Asi nejslavnější vítězství přišlo v bitvě u Slavkova, kde dokázal zvítězit nad spojenci Ruské říše a Svaté říše římské.

Neměl tolik vojáků a ani vybavení, a přesto dokázal takové dvě mocnosti porazit.

Carl von Clausewitz

Pruský generál a významný válečný stratég a teoretik. Jeho dílo i názory významně ovlivnily různé strategické teorie a dodnes se jeho výroky často citují, a to i na vysokých školách v oblasti vojenství či strategického řízení.

 “Válka je pouze pokračování politiky jinými prostředky”

Winston Churchill 

Sir Winston Churchill byl předsedou vlády Spojeného království. Proslavil se hlavně během druhé svého války.

Protože ale kolem jeho osoby existuje mnoho kontroverzních incidentů, považují ho mnozí jako geniálního stratéga, který je z části spasitel a z části obětní beránek.

Strategie pro život

V životě zastáváme různé role a v nich rozehráváme své strategie, ať už cíleně vědomým způsobem nebo bezděčně.

Někdy jsme my ti, kdo tvoří scénář a jindy se nám zda, že jsme dostali roli ve špatném filmu někoho jiného. U strategie nikdy nevíte předem, zda je to dobře nebo špatně. Ukáže to až čas, zda dokážeme své vize uvést v život.

Když je to tak nejistá disciplína, proč se vůbec snažit a nepřenechat umění strategie jen odborníkům? Protože každý potřebuje mít svůj život pod kontrolou. Svět není černobílý s jednoznačně správnými návody a postupy, ale pestrobarevný, kde bez nějakého cíle nemůže dlouhodobě nikdo obstát.