Venkovní teambuildingové hry: Víc než jen zábava

Venkovní teambuildingové hry: Víc než jen zábava

Dobře připravená teambuildingová hra zaujme a pobaví všechny účastníky. Tím ale její přínos zdaleka nekončí. Pravidelné teambuildingové aktivity představují skvělý způsob, jak podpořit harmonickou, efektivní a produktivní spolupráci celého pracovního týmu.

Navíc vedou i k posílení vzájemných vztahů mezi nadřízenými a jejich zaměstnanci, což se pozitivně odrazí na motivaci a pracovní výkonnosti všech zúčastněných.

Proč věnovat čas budování týmu?

Zaměstnanci, kteří se spolu pravidelně scházejí na pracovišti, automaticky netvoří dobře fungující a sehraný tým.

Proto je třeba věnovat úsilí vybudování funkčního pracovního kolektivu, jehož členové spolu dobře vycházejí, rádi spolupracují a zvládají společně náročné situace.

Důležité je i pravidelně podporovat soudržnost celé skupiny a její dobré vztahy s nadřízenými.

V dokonale sladěném pracovním týmu mají zaměstnanci prokazatelně vyšší produktivitu práce hned z několika důvodů:

  • dokážou si mezi sebe perfektně rozdělit práci, protože vědí, jaké má kdo přednosti a dovednosti,

  • efektivně spolu komunikují,

  • vzájemně si důvěřují, protože se dobře znají,

  • jsou motivovaní,

  • mají vysokou míru odpovědnosti i loajality ,

  • cítí se v práci příjemně.

Jděte si hrát ven!

Outdoorové teambuildingové hry se dlouhodobě těší velké oblibě, protože nabízejí dokonalou kombinaci venkovní zábavy a aktivit pro posílení vazeb uvnitř pracovního týmu.

Jejich hlavní předností je to, že se v nich lidé potkávají v neformálním prostředí mimo své pracoviště, což jim umožňuje uvolnit se a být sami sebou.

Venkovní prostředí je ještě více pobízí k tomu, aby se chovali přirozeně a spontánně a poznávali své kolegy i po jiné než pracovní stránce.

Kromě vytržení ze stereotypní pracovní atmosféry nabízejí teambuildingové hry také příležitost, jak se naučit něco nového, vyzkoušet si neobvyklou sportovní disciplínu či druh hry a překonávat své vlastní hranice.

Logické prvky, které bývají v hrách obsaženy, navíc tříbí schopnost řešit problémy, myslet kreativně, improvizovat a poradit si v každé situaci.

Zapněte GPS navigaci a bavte se!

Naše moderní geolokační hry v sobě kombinují aktivity rozvíjející týmovou spolupráci se skvělou zábavou na čerstvém vzduchu.