Herní platformy pomáhají zvyšovat návštěvnost kulturních a historických památek

Herní platformy pomáhají zvyšovat návštěvnost kulturních a historických památek

Herní platformy nabízejí nejen zábavu, ale také mohou zvýšit povědomí nebo dokonce návštěvnost kulturních a historických památek.

Díky inovativním technologiím a zážitkovým prvkům dokáží přilákat návštěvníky z řad mladší generace.

Inovace pro oživení památek

Herní platformy vstupují do světa historických památek s novými možnostmi, jak přilákat mladší generaci.

Aplikace s rozšířenou realitou nebo virtuální prohlídky zavádějí návštěvníky do světa minulosti a přináší nejen nový zážitek, ale i možnost náhledu ze všech úhlů, nebo pohled na konkrétní památku v různých historických obdobích.

Spolupráce s kulturními institucemi

Mnoho herních platforem spolupracuje s muzei, galeriemi a dalšími kulturními institucemi. Díky této spolupráci vznikají nové možnosti pro edukaci, zábavu a interakci s historií a kulturou.

Digitální technologie často umožní shlédnou to, co klasická fyzická prohlídka zpřístupnit nedokáže.

Virtuální prohlídky 

Herní platformy nabízejí virtuální prohlídky památek, které jsou interaktivní a umožňují návštěvníkům prozkoumat místa a objekty, na které by jinak neměli možnost se dostat. Takový zážitek je obzvláště výhodný pro osoby se zdravotním omezením, kteří by si památky nemohli prohlédnout v reálném světě. Dalším argumentem jsou finance, nebo časové možnosti. Někdy je turistický cíl prostě příliš daleko a finanční náklady na takový výlet jsou neúnosné.

Hry jako edukační nástroj

Herní platformy mohou hravou formou představit historii, umění či architekturu, což může mladší generaci přimět k fyzické návštěvě nebo aspoň ke zjišťování dalších informací.

​Některé cestovní kanceláře se například specializují na prohlídky míst známých z filmů nebo televizních seriálů. Díky herním platformám je možné takové prohlídky umocnit právě o vzdělávací složku, a to hravou a nenásilnou formou.

Zapojení lokální komunity

Lokální komunita může hrát významnou roli při propagaci kulturních a historických památek prostřednictvím herních platforem. Partnerství s místními podniky může přinést zvýšení návštěvnosti, restaurací, hotelů, nebo obchodů s lokálním zbožím.

Pokud bude výhrou ve GPS hře například například korbel medoviny, tak s velkou pravděpodobností nezůstane u jednoho.

Babičku asi neohromíte

Herní platformy cílí zpravidla na mladší generaci a mohou zvýšit zájem mladých lidí k návštěvě kulturních a historických památek.

Inovativní technologie a hravé prvky pravděpodobně neohromí vaše rodiče nebo prarodiče, nicméně pro věčně nespokojeného teenagera to může být způsob, jak poznat část naší historie.