Jan Amos Komenský – Škola hrou

Jan Amos Komenský – Škola hrou

Jan Amos Komenský byl zkušeným učitelem 17. století. Vnímal zásadní nedostatky v systému národního školství, někdy tak moc zásadní, že mluvil o „mrzačení mysli“ školou. Rozhodl se ale nejít cestou pohodlné kritiky a stížností, ale naopak udělat něco, čím sám přispěje ke zlepšení situace.

Co konkrétního udělal? A co zahrnuje jeho dílo „Škola hrou“?

Vzdělání a výchova

Komenský se narodil 28. března 1592. Byl nejmladším dítětem a jediným synem svých rodičů žijících na Moravě.

Rodiče byli aktivními členy Jednoty bratrské, která vznikla pod vlivem reformátorů církve, jako byli Petr Chelčický nebo Valdenští. Ve 24 letech byl vysvěcen na kněze Jednoty.

Po odmítnutí konvertovat k tradiční katolické církvi musel Komenský opustit rodnou vlast a uchýlit se do vyhnanství do polského městečka Lešna.

Právě tam začala Komenského etapa učitele. Trvala po celou dobu 42 let jeho exilu, kdy se dostal až do Nizozemí.

Revoluční inovace

Jako učitel latiny na lešském gymnáziu přišel Komenský s mnoha inovacemi, o kterých do té doby nikdo nemluvil.

Jako revoluční byly například považovány jeho nápady na zavedení povinných tříd, které neměly chybět ani v malých městech a vesnicích.

Komenského zásada „omnes omnia omnino“ poukazuje na další jeho aktivitu. Komenský požadoval, aby bylo vzdělání přístupné všem – bohatým i chudým nebo chlapcům i dívkám.

Škola hrou

Jako učitel si Komenský všímal, jak se žákům pracuje s tehdejšími učebnicemi. To ho inspirovalo k vydání dvou jeho možná nejslavnějších děl: Orbis pictus neboli Svět v obrazech a Schola ludus neboli Škola hrou.

Komenský pochopil, že řešením nedostatečnosti učebnic není tisk dalších, ale spíše vyvinutí nových učebních metod.

Schola ludus například vedla žáky k veřejnému vystupování před publikem, čímž byli studenti donuceni si látku opakovat. Každý se totiž bál ztrapnit se před diváky.

Komenský a Bible

Věděli jste, že Komenský miloval Bibli? Nejenže ji četl, ale překlad Kralické Bible symbolicky věnoval jako poslední biskup Jednoty bratrské českému národu. Jeho metody byly inspirovány například sbírkou zákonů, které dostal židovský národ od Boha v Bibli.

Jeden z takových zákonů ohledně vyučování dětí doporučoval rodičům dětí následující: „
Tato slova, která ti dnes přikazuji, měj ve svém srdci a vštěpuj je svým dětem a mluv o nich, když budeš sedět ve svém domě, když půjdeš po cestě, když budeš uléhat a když budeš vstávat.“