Online kvízy a virtuální únikovky - jak rozšířit nabídku eventové agentury

Online kvízy a virtuální únikovky - jak rozšířit nabídku eventové agentury

Online kvízy a virtuální únikovky patří k nejoblíbenějším formám "rychlé" zábavy. Tyto interaktivní aktivity nabízejí příležitost pro týmovou spolupráci, zábavu i vzdělávání.

Pro eventovou agenturu mohou být zajímavou možností, jak rozšířit svou nabídku a přilákat více klientů.

Proč zahrnout kvízy a únikovky do nabídky

Online kvízy a virtuální únikovky jsou trendem v oblasti firemních akcí a teambuildingů.

Díky realizaci v online prostřené umožňují propojovat účastníky z celého světa v rámci jednoho společného programu. 

Nabízejí přidanou hodnotu pro klienty tím, že poskytují unikátní a zábavnou formu interakce.

Můžete je využít pro různé účely, jako je teambuilding, doplněk konferencí nebo marketingové akce.

Nespornou výhodou bývá i jejich cena, neboť jsou po cenové stráce obvykle dostupnější než fyzické programy. Tím pádem jsou i lépe prodejné.

Zpravidla nejsou omezeny počtem účastníků. Online kvíz nebo únikovku můžete uspořádat třeba jen pro 10, ale i pro 10 000 účastníků v jeden okamžik.

Jak vytvořit online kvíz

Vytvoření online kvízu vyžaduje návrh konceptu, výběr platformy, tvorbu obsahu a propagaci. Koncept by měl být zajímavý a relevantní pro vaše cílové publikum.

Při výběru platformy zvažte její funkce, cenu a jednoduchost použití. 

Obsah kvízu by měl být atraktivní a vzdělávací. A konečně, propagace je klíčová pro dosažení širokého publika.

Pokud se jedná o opakovaně využívaný kvíz, je nutné také udržovat obsah pravidelnými aktualizacemi.

Jak vytvořit virtuální únikovku

Pro vytvoření virtuální únikovky je třeba vymyslet scénář a významné body hry, vybrat nebo vyvinout virtuální prostředí, integrovat hádanky a úkoly, a provést testování před spuštěním.

Scénář a body hry tvoří základ hry, zatímco virtuální prostředí poskytuje prostor pro interakci. Hádanky a úkoly dodávají hru napětí a zábavu.

Testování je důležité pro zajištění hladkého průběhu hry.

Podstatnou sloužkou je také humor, popřípadě korektnost. Jinou úrověň humoru využijete pro striktně korporátní prostředí, jinou pro účastníky letního dětského tábora a úplně jinou pro kamarády z hospody.

Držet krok s dobou

Rozšíření nabídky eventové agentury o online kvízy a virtuální únikovky může přinést mnoho výhod. Tyto aktivity jsou zábavné, interaktivní a přitahují široké spektrum lidí.

Začněte ještě dnes a rozšiřte svou nabídku o tyto moderní aktivity!
Kategorie