Známý skladatel Bohuslav Martinů se narodil v poličské věži

Známý skladatel Bohuslav Martinů se narodil v poličské věži

Jméno Bohuslava Martinů znají po celém světě – jeho hudba stále okouzluje Evropu, Ameriku i Asii a v zahraničí je možná oblíbenější, než v rodné zemi.

Jen málokterý posluchač jeho díla by byl ochoten uvěřit, že tento velký skladatel 20. století se narodil do chudé rodiny v malém českém městě Polička.

Ani ne desetitisícová Polička leží v pardubickém kraji a bývala královským věnným městem. Má nádherné historické jádro a zachovalé středověké hradby. Právě do tohoto prostředí se v roce 1890 narodil slavný skladatel.

Do věže

Bohuslav Martinů se narodil na poměrně originálním místě – ve světničce nacházející se 36 metrů vysoko ve věži kostela Sv. Jakuba. Světnička je dnes přístupná veřejnosti, vypadá jako za Bohuslavova dětství a návštěvníci si tak mohou po zdolání sto devadesáti dvou schodů prohlédnout, v jakých podmínkách chlapec spolu se čtyřmi členy své rodiny vyrůstal.

Cesta nahoru se určitě vyplatí i kvůli rozhledu z vrcholku věže, který nám nabídne Poličku jako na dlani.

Expozice

Od roku 2009 funguje v Poličce také Centrum Bohuslava Martinů, které se stará o stálou expozici věnovanou slavnému rodákovi. Centrum je součástí Městského muzea a galerie Polička a kromě péče o skladatelův odkaz se věnuje i pořádání výstav, besed a dalšího programu.

Hřbitov s kostnicí

Bohuslav Martinů zemřel v roce 1959 se Švýcarsku, avšak o 20 let později byly jeho ostatky převezeny do rodného města – díky tomu mohou návštěvníci zakončit svou cestu po stopách světoznámého umělce na poličském hřbitově, který je spolu se zdejší kostnicí a kostelem sv. Michaela archanděla národní kulturní památkou.

Umělec světového formátu

České země daly světu mnoho velkých umělců, Bohuslav Martinů je ve světě jedním z nejznámějších. Jeho rodná Polička nabízí možnost prozkoumat jeho život od narození až po smrt, a to v nádherných historických kulisách města na pomezí Čech a Moravy.

Kategorie