GLONASS: Ruská odpověď na americký GPS

GLONASS: Ruská odpověď na americký GPS

NAVSTAR GPS byl prvním satelitním navigačním systémem, který se úspěšně rozšířil do celého světa. Ruskou reakcí na vypuštění amerických GPS družic na oběžnou dráhu byl navigační systém GLONASS, který dnes nabízí podobné parametry a srovnatelnou přesnost jako GPS.

Nejlepších výsledků při určování polohy pak dosahují přístroje, které zpracovávají signál od družic z amerického i ruského systému zároveň.

Pohled do historie

Práce na navigačním systému GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma neboli Globální družicový navigační systém) byly v tehdejším Sovětském svazu zahájeny roku 1970.

Jednalo se o společný projekt Ministerstva obrany SSSR, Sovětské akademie věd a Sovětského námořnictva.

První testovací satelit byl na oběžnou dráhu vyslán z Kosmodromu Bajkonur roku 1982, tedy čtyři roky po vypuštění první americké GPS družice.

Ačkoliv se roku 1995 již na oběžné dráze nacházel kompletní počet družic, kvůli špatné ekonomické situaci v Rusku nebyl GLONASS po řadu let v provozu.

Roku 2001 započaly práce na znovuobnovení navigačního systému a o devět let později už pokryl signál z plně funkčních družic celé ruské území.

Od roku 2011 lze systém GLONASS využívat k navigaci po celém světě.

GLONASS vs GPS

Kosmický segment systému GLONASS je tvořen 24 družicemi, které se nazývají Uragan.

Zatímco 32 GPS družic obíhá Zemi po šesti orbitech ve výšce 20 200 km, GLONASS si vystačí se třemi oběžnými drahami, které se nacházejí 19 100 km nad povrchem naší planety.

Na každé z nich je osm družic, které obkrouží Zemi za 11 hodin a 15 minut, což je o 43 minut méně, než k oběhu potřebují GPS družice.

Výhody systému GLONASS

Hlavní výhoda ruských satelitů systému GLONASS spočívá v tom, že jsou vysoce stabilní a nevyžadují tak žádné dodatečné korekce.

Na druhou stranu však mají výrazně kratší životnost než americké GPS družice.

Podobně jako v případě GPS je kromě družic součástí systému GLONASS i řídící a kontrolní segment.

Ten je tvořen hlavním řídícím střediskem v Krasnoznamensku a třemi rozšířenými, pěti povelovými a deseti monitorovacími stanicemi, které se nacházejí na území Ruska a Tádžikistánu.

Frekvenční modulace

Na rozdíl od GPS je v systému GLONASS zajišťována přenos dat pomocí takzvané frekvenční modulace, díky čemuž má systém větší nároky na šířku použitého vysílacího pásma i mírně odlišné požadavky na koncový přijímač signálu.

Výsledná přesnost určování polohy je však v obou konkurenčních systémech srovnatelná.

GPS + GLONASS = přesnější navigace

Nejmodernější navigační přístroje a mobilní telefony umožňují využívat zároveň americký navigační systém GPS i ruský GLONASS.

Protože spolehlivost v určení polohy výrazně závisí na počtu družic, ze kterých přijímač zpracovává signál, zvyšuje se tak přesnost navigace o 15 až 30 procent.

K největšímu zlepšení dochází zejména v místech s omezeným výhledem na oblohu a v oblastech vzdálenějších od rovníku.

Kategorie